Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik 4-6

Knutby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Vad är teknik?

Vad ska vi lära oss?

Du kommer att få lära dig vad teknik är och hur det används i samhället idag och hur det användes förr. Du kommer att undersöka vilka tekniska saker som finns i skolan och hemma och sätten att använda dem på. Du kommer lära dig vad en uppfinning är. Du kommer lära dig om olika sätt att förvara och bevara saker förr och nu och lära dig begrepp som t.ex. återanvända och återvinna. Du kommer lära dig om hur man kan bygga och bo och hur man kan lösa olika problem och uppfylla olika behov med hjälp av teknik. Du kommer också utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människor och miljö.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att lära oss om tekniken som ämne och vi går igenom vilka tekniska ord som är viktiga att kunna under detta arbete.  

Vi läser och går igenom text och lär oss ord och begrepp. Vi diskuterar och samtalar och gör praktiska uppgifter i olika konstellationer. 

Vi kommer använda teknikutvecklingsarbetets faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

 

Bedömning

Du ska kunna förstå och förklara hur olika tekniska saker kan användas och hur de fungerar

Du ska kunna beskriva och förklara hur olika förpackningar kan användas utifrån ändamål och funktion och kunna tillverka en ändamålsenlig förpackning.

Du ska kunna göra en ritning och en modell och kunna dokumentera ditt arbete.

 

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen
Teknik åk 4-6, Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter