Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Vatten och luft, åk 4

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Detta område handlar om vatten och luft. Vi lär oss om vad vattenmolekylen består av och vattnets olika former, vattnets kretslopp, vattnet på vår planet, att vatten är ett lösningsmedel, vad luft består av, lufttryck och hur människan påverkar luft och vatten.

Undervisning och bedömning

Vi kommer med hjälp av genomgångar, diskussioner och enskilt arbete lära oss att besvara följande frågor:

  • Vad består en vattenmolekyl av?
  • Vilka är vattnets olika former?
  • Hur ser vattnets kretslopp ut?
  • Vilka ämnen kan lösas i vatten? 
  • Vad är luft?
  • Hur kan människan påverka vatten och luft?

 

Du kommer löpande att få möjlighet att visa dina kunskaper genom 

- att vara muntligt aktiv vid genomgångar/diskussioner/redovisningar/samtal

- skriftliga uppgifter/övningar/förhör.

- laborationer och dokumentationer

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter