Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vecka 16-17

243331 Förskolan Torpgläntan 8, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Planering - Vart ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?

Lek och berättande. 

Barnen tog med berättelsen ut och använder de sandformar i sandlådan: Bläckfisk, fisk och båt som en rekvisita för sina återberättelser. Så vi planerar att samla rekvisita för att barnen ska ha material vid arbetet med innehållet av boken.

Barnen visar intresse att blanda olika färger kopplat till de olika djuren som lever i vatten.

Barnen visar intresse att samla naturmaterial för att leka eller skapa något som passar deras lek och berättande.

Barnen tog med berättelsen ut och använder de sandformar i sandlådan: Bläckfisk, fisk och båt som en rekvisita för sina återberättelser. Så vi planerar att samla rekvisita för att barnen ska ha material vid arbetet med innehållet av boken.. 

Barnen leker och berättar om sagan och projekt hemma. Barnen skapar hemma utifrån projektarbete. Föräldrar berättar om deras skapande och att barnen använder ord som kommer från projektarbetet.

Vad ska vi göra?

Vi planerar gå på promenader till stranden och leka vid vatten. Vi kommer dokumentera barnens tankar , vi planerar använda rekvisita för högläsning på stranden. Vi fortsätter med skapande av bläckfisk, havet .

 

 

Vi ska fortsätta med högläsning med hjälp av rekvisita. Vi planerar högläsning med rekvisita på stranden. Vi planerar skapa rekvisita från återvinnigs material och från naturmaterial. Vi kommer lämna materialet och rekvisita till barnen att de använder den utifrån sina tankar. 

Vi fortsätter med stora gemensamt skapande. Havet och fiskar. Vi planerar att utveckla det arbetet genom att samla naturmaterial som ska vi klistra till den stora pappret för att skapa en hav.

Syfte? Varför ska vi göra det? 

Vi vill att barnen ska utveckla berättelsen utifrån plats och material, för att platsen kan väcka nya tankar och fantasi hos barnen samt nya frågor vilka leder till nya ord och nya kunskaper.

Lek och berättande. 

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Lust att leka och lära.

Naturvetenskap.

Kommunikation och sociala samspel.

Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?

Stranden, inne på avdelning, ute på gården. Vi genomför den inom planerade aktiviteter i små grupper och med hela gruppen.

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen. 

Vi kommer dokumentera nya ord och barnens görande., barnens tankar och frågor.

Lek och berättande. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback