Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Miljö & hållbar utveckling

Sätra skola, Linköping · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Har du tänkt på vad som händer med allt vi kastar i papperskorgen, i soptunnan eller på marken? Vart tar alla sopor vägen? Vad är saker och ting tillverkade av? Vad är källsortering och återvinning? Vad kan du göra i vardagen för att hjälpa naturen och vår miljö?

        Arbetsområde:

 • Du ska få lära dig om olika material, vad som händer med soporna, källsortering och återvinning.
 • Vad kan hända i naturen om fel saker hamnar där?
 • Hur påverkar det människor, djur och växter?
 • Du ska få lära dig vad du kan göra i vardagen för vår miljö.

      

        Arbetssätt:

 • Se film om nedskräpning, sophantering mm
 • Läsa olika texter som handlar om miljö och hållbar utveckling
 • Klassrumsdiskussioner
 • Grupparbeten

 

        Begrepp:

 • Källsortering
 • Återvinning
 • Utsläpp
 • Förorena
 • Brännbart
 • Matavfall
 • metallavfall
 • plastförpackningar
 • pappersförpackningar
 • pant
 • wellpapp

 

          Bedömning/ Reflektion:

 • Du kommer att praktiskt visa vad du har lärt dig om olika material och hur de ska sorteras.

 • Du ska under arbetsområdet delta aktivt i diskussioner kring filmer, texter och i det praktiska arbetet. 

 • Du bedöms både i det du berättar muntligt om det du har lärt dig och det du visar i text och bild.

Kunskapsmål (det du ska lära dig):

 

 • Beskriva vad några olika material är tillverkade av och hur de ska sorteras

 • Beskriva hur saker du gör i vardagen kan påverka miljön och hur dy kan bidra till en hållbar utveckling

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback