Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Sv åk 5 - Berättande text, ZickZack

Färlövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 juni 2022

Nu är det dags att skriva berättande texter.

Så här kommer vi att arbeta: Vi arbetar med Skrivrummet och dess upplägg (med 4 steg) i kapitlet om Berättande texter, vi skriver en egen spännande berättelse i slutet av perioden.

Dessa förmågor kommer att bedömas:

• att du förstår syftet med en berättande text.

• att du kan skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd.

• Att du kan använda strukturen för en berättande text.

• Att du kan använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text, som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter