Skolbanken Logo
Skolbanken

MALL -baklängesplanering (sammanfattande rubrik)

Universitetsskolan, Uppsala universitet · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Utgår från tankar om baklängesplanering beskriven av Simon Hjort -lektor i Linköping. Du kan radera hjälptexterna vartefter du skriver in din planering.

(I rubriken skrivs innehållet i det fokusområde som ska planeras) 
(förmåga och centralt innehåll behöver du inte skriva utan endast koppla i läroplan, se ex nedan)

Förmåga 
Välj förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området. De sammanfattas i syftespunkter i kap 4. Koppla de i Läroplan nedan. 

Centralt innehåll
Välj ut de viktigaste punkterna ur det centrala innehållet från kap 4 som eleverna kommer att få möta. Koppla de i Läroplan nedan

1. Lärandemål
Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter

2. Planering av utvärdering
Beskriv hur ni ska utvärdera hur väl målen har nåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

3. Undervisning
Beskriv de aktiviteter som kommer att genomföras och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Ange tidsramar och ansvarsområden. Här kan ni med fördel lägga till youtubeklipp för att visa.

4. Samverkan med skolan
Beskriv hur fritidshem och skola ska samverka för att fördjupa elevers lärande. Ange hur ni ska gå tillväga praktiskt och innehållsmässigt

5. Resultat av utvärdering
Skriv in de stödfrågor ni använder för att kunna beskriva ett resultat av utvärderingen.
I Reflektionsytan under planeringen som endast personal har tillgång till svarar ni sedan på de frågorna. Där anger ni hur väl målen nåtts, vad som har fungerat bra respektive mindre bra, elevernas synpunkter och lärdomar inför kommande undervisning. 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter