Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDO, SPR

Rörelse

Duveholmsgymnasiet 2, Katrineholm · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Undervisningen i ämnesområdet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda fysiska aktiviteter som en källa till hälsa och välbefinnande.

Eleven utövar rörelselektioner för att utveckla sin rörelseuppfattning och kroppsuppfattning utifrån sin egen förmåga. Lektionen innehåller promenader, cykelturer samt planerade aktivitetsbanor både utomhus och inomhus. Eleven deltar även i dans och avslappning 1 gång i veckan.


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar fysisk förmåga och kroppsuppfattning.

2) Förmåga att genomföra olika former av friluftsaktiviteter.

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.

Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.

Rörelse till musik och dans.

Orientering i närmiljön. Hur man söker kännetecken i närmiljön samt kartans uppbyggnad och symboler.

Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.

Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.

Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.

Eleven deltar i att genomföra olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.

Eleven deltar i att genomföra friluftsaktiviteter och utevistelser under olika förhållanden. Vid utevistelserna deltar eleven i att använda utrustning på ett säkert och till situationen anpassat sätt. Eleven deltar i kommunikation om vilken betydelse livsstilen har för hälsa och välbefinnande.

Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback