Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Humlan Natt & Dag 22-23 Kga SKA O,U&L: Matematik

Humlans förskola/fritidshem, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2023

Matematik

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

 

Hur arbetar vi?

Genom att skapa lärmiljöer som väcker frågor och tankar hos barnen.

Genom att prata, resonera samt konkretisera tider/rutiner med barnen för att öka förståelsen för tid.

Genom att stödja och uppmuntra barnen att självständigt hitta tillvägagångssätt för att konkret uppnå sina önskemål.

Genom att regelbundet använda material som stimulerar den matematiska utvecklingen i den fria leken.

Genom att vi i tema arbetet använder matematik som ett verktyg för att ge barnen kunskap om de grundläggande områdena inom matematiken.

Genom att vi använder matematik material samt UR programmet Matematiklandet i styrda aktiviteter.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback