Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Kemi - Vatten och luft

Hjulsta grundskola F-9, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 september 2022

Vad är luft? Vad är vatten? Vad består vatten och luft av? Hur påverkar människan vattnet och luften? Det ska ni få lära er nu.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • Veta vad en vattenmolekyl består av
 • Kunna vattenmolekylens kemiska formel 
 • Känna till vattnets olika former (gas, flytande och fast)
 • Kunna beskriva vattnets/vattenmolekylens kretslopp (kondensering, avdunstning, nederbörd, avrinning) 
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • Veta vad luft är
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft

Arbetssätt

 • Läsa texter själv eller tillsammans
 • Öva på begrepp
 • Diskutera
 • Jobba i aktivitetsboken
 • Se filmklipp
 • Grupparbete (vattnets kretslopp) 
 • Rita vattenmolekylen 
 • Klippa, klistra och para ihop bilder om vattens olika former 

Bedömning

 • Hur aktiv du är under lektionerna 
 • Hur du arbetar i din aktivitetsbok
 • Hur du samarbetar i grupp
 • Resultatet på provet

Läroplanskopplingar

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Matriser i planeringen
Arbetsområde: Vatten och Luft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback