Skolbanken Logo
Skolbanken

Grundläggande motoriska rörelser & ämnesspecifik kommunikation

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Du kommer genom undervisningen i motorik få möjlighet att röra dig allsidigt i olika sammanhang genom grundläggande motoriska rörelser. Du kommer få möjlighet att lära dig känna igen några ämnesspecifika ord, begrep och symboler för att kunna kommunicera om rörelse och hälsa.

Syfte - Varför ska vi arbeta med området?

Genom undervisningen i ämnesområdet motorik ska du ges förutsättningar för positiva upplevelser av rörlighet som under skoltiden genererar förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande. Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att du utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Du ges möjlighet att främja din samarbetsförmåga och respekt för andra. Du ska även ges möjlighet att använda ämnets ord och begrepp för att kommunicera om aktiviteter, hälsa och levnadsvanor.

Lärandemål - Vad ska du lära dig?

Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att

·      Röra dig allsidigt i olika sammanhang genom grundläggande motoriska rörelser samt deras sammansatta former, med och utan redskap

·      Samtala kring kroppsuppfattning samt ämnesspecifika begrepp i samband med rörelse så som redskap, upplevelsen av rörelse och aktiviteter. 

·      Förebygga skador genom uppvärmning

·      Följa ett givet rörelsemönster genom en hinderbana eller till musiken 

·      Röra dig till musik inomhus 

 

Undervisning – Hur ska vi arbeta?

·      I motorikbanan övar du på de grundläggande motoriska rörelserna så som krypa, rulla, kasta, fånga, åla, sitta, stå, gå, hoppa och springa samt deras sammansatta former, med och utan redskap. 

·      Vi samtalar under samling, motorikbanan, bortplockning av redskap samt utvärdering om ämnets ord och begrepp för att kommunicera om aktiviteter, hälsa, levnadsvanor, klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av dusch. 

·      Rörelse till musik under uppvärmning

·      Pulshöjande uppvärmning 

 

Bedömning – Hur bedöms dina kunskaper?

          ·      Hur väl du deltar i samtal kring upplevelsen av olika aktiviteter och hur de påverkar den                        fysiska förmågan och hälsan

          ·      Om du känner igen och använder ämnets ord och begrepp för att kommunicera om                               aktiviteter och hälsa 

          ·      Hur väl du genomför de grundläggande motoriska rörelserna och deras sammansatta former

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och att förflytta sig i vatten,

förmåga att reflektera över rörelse och hälsa samt att hantera risker och nödsituationer.

Grundläggande motoriska rörelser och deras sammansatta former med och utan redskap, i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Danser och rörelser till musik.

Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning.

Kommunikation om upplevelser av olika aktiviteter och hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

Förebyggande av skador, däribland uppvärmning och allsidig träning.

Eleven deltar i att genomföra rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang. Eleven deltar i att genomföra vattenvaneaktiviteter.

Eleven deltar i kommunikation om rörelse och hälsa. Eleven deltar i att hantera risker och nödsituationer.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang. Eleven genomför vattenvaneaktiviteter och förflyttar sig i vatten

Eleven kommunicerar om rörelse och hälsa. Eleven hanterar risker och nödsituationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback