Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

SMEDEN 22-23 Kga SKA D&I: Demokrati

Smedens förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2023

Demokrati

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Barnen ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barnen har rättigheter till delaktighet och inflytande genom att deras behov och intressen ligger till grund för utbildningen.

 

 

Hur arbetar vi?

- Vi tar tillvara på barnens åsikter, tankar och idéer. 

- Acceptans och förståelse för olikheter ger kunskap om demokrati och delaktighet, samt ligger till grund för utbildningen. 

- Konkret material, böcker och samtal i barngruppen. 

- Spontan undervisning i olika vardagssituationer.  

- Inköp som utformar lärmiljön utifrån aktuell barngrupp. 

- En demokratisk anda genomsyrar vår vardag.

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback