Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Uppstart Solen HT

Knutsbo förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Skapa trygghet vid uppstarten av ny termin, Ht 2022

 

 

Var är vi?

Vi vill att de nya och befintliga barnen ska bilda en gemensam trygg grupp. Att skapa relationer och få in vardagsrutiner i utbildningen. Fokus på närvarande pedagoger, lek, grupplekar, samling med namnsång, se barnens intressen, nyfikenhet mm. "Inventering" med barn och material.

Vart ska vi?

Vi vill skapa glädje, värme, trygghet, rutiner, gemenskap, förhållningssätt, värdegrund (med både barn och vårdnadshavare). Vi vill bygga en trygg, stabil och glädjefyllt grund att bygga vidare ifrån.

Hur gör vi?

Närvarande pedagoger och vardagsrutiner.

Varje pedagog är tillsammans med sina ansvarsbarn inne och utforskar solens lokaler, lekmaterial och nya kompisar en förmiddag en dag i veckan till och börja med. 

Vi pedagoger arbetar både i stor grupp och i mindre grupp, för att skapa en "VI" känsla. 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter