Skolbanken Logo
Skolbanken

Matteus förskolor-Grundplanering 1 2022 Förskolan Freja grupp 3

093141 Förskolan Freja, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats för lärande där vi tillsammans skapar hållbara relationer för en hållbar framtid där alla får plats och kan lära och utvecklas till sin fulla potential. Syftet med projektarbetet "min hembygd - en demokratisk mötesplats" är att: Skapa möjlighet till en hållbar och fördjupad relation till hembygden, där barnen får samspela, utforska och lära tillsammans. Den närmsta tiden kommer vårt fokus ligga på jaget, närmiljön, att promenera och upptäcka olika platser i närområdet, bygg/konstruktion, skapande, litteracitet, matematik och digitala verktyg.

 

Tänk kring dessa frågor inför uppstarten:

 

- HUR organiserar vi för ett välkomnande under den första tiden efter sommaren?

En grovplanering för hela terminen.

En finplanering för uppstart och den närmaste tiden, se nedan. 

Iordningställande av lokal tillsammans med barnen.

Struktur, organisation och ansvarsområden för arbetslaget så alla känner sig välkomna och har överblick.

 

- Tankekarta- starta med att göra en tankekarta kring det gemensamma ämnet.

  G:\709 - FoF-Matteus-Gemensam\FoF-Matteus-Gemensam\Systematiskt kvalitetsarbete\Vår hembygd, en demokratisk mötesplats HT 2022 VT2023\Tankekartor

 

- HUR förbereder vi lärmiljön för att väcka barnens nyfikenhet kring vårt gemensamma ämne?

 

Rikt skapande material med inspirationsbilder.

Rikt bygg och konstruktionsmaterial.

Tillgängliga namnbilder till alla barn i flera olika färger och teckensnitt.

Läsa för barnen redan kända böcker för att återkoppla från vårterminen, samt använda dessa som inspiration i uppstarten, Tex Knacka på och i Babblarnas hus.

Låna böcker på biblioteket, så det finns förberett i uppstart samt gå tillsammans med barnen och göra dem delaktig i valet av litteratur.

Ordbilder och skyltar/information på närliggande platser som sätts upp på vägg samt finns tillgängligt för skapande och konstruktion.

Bilder/fotografier på platser i närområdet som barnen kan tänkas ha en relation till ex,  Biblioteket, tunnelbana, .

Samt iscensätter dessa med vist material som böcker och SL kort.

En karta över Vasastan fokus barnens närmiljö och gator samt förskolan i fokus som utgångspunkt.

Musik i olika genre

Rolleksmaterial ex en butik med olika matvaror, kassa, kort, pengar.

Återvinningskärl-hållbar utveckling.

Gemensamma stationer ute på gården.

 

- Vilket material behöver vi komplettera med?

Mer naturmaterial, kottar, pinnar, bark.

Inspirationsbilder

Fler namnbilder

Skapa en karta alt att vi gör den med barnen.

 

- Vilka mötesplatser behöver vi skapa så att barnen kan utforska och mötas kring det

gemensamma ämnet? 

litteracitet - böcker i olika genre och fotografier på stadsbiblioteket och dess miljö, "skapa" ett stadsbibliotek i miniatyr. Böcker på flera platser i vår lokal.

Inspirationsbilder på närliggande platser i staden.

kartor.

Rikt skapande material med inspirationsbilder.

Rikt bygg och konstruktionsmaterial, klossar, kappla, kartonger etc

Olika typer av fordon.

Bokstäver, namnbilder, ordbilder (på gator)  symboler, siffror.

Naturmaterial och djur.

 

- Vilken form av undervisning ska barnen erbjudas, den första perioden vid terminsstart, gör

en planering för er grupp.  

Jaget - min namnbild, mitt efternamn,  min port, min gata. kartor.

Barnen skapar egna namnbilder, för och efternamn.

Bygg och konstruktion, skapa ditt eget hus. Barnen dokumenterar på olika sätt bl a med  lärplatta.

Tillverka din egen dörr och  port, med hjälp av olika skapande material som kartong, färg, penna, papper, lera, 

Vi besöker barnens portar och deras ytterdörr /kollar efternamn, färg på dörr utseende etc. Barnen dokumenterar på olika sätt bl a genom lärplatta.

Vi pratar om gator och orienterar oss i närmiljön med fokus och riktning på barnens bostadshus. 

Barnen delger varandra och berättar om sin gata sitt hus, sina skapelser. 

Vi återkopplar och reflekterar tillsammans med barnen i både stor och mindre grupper.

Vi besöker närliggande parker, barnen dokumenterar, för att senare kunna efterfråga och vara delaktiga i val av park.

Vi skapar en karta över barnes gator och vår närmiljö.

Veckans vetenskap - varje vecka undersöker eller testar vi något "naturvetenskapligt"

 

 

Som hjälp med tecken, bilder och symboler kan vi  använda Widgit Online. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback