Skolbanken Logo
Skolbanken

Matteus förskolors Grundplanering 1 2022 Förskolan Freja grupp 5

093141 Förskolan Freja, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Här organiserar ni uppstarten av höstterminens projektarbete med kopplingar till läroplanen, verksamhetsplanen och enhetens fokusområden. (Denna görs i maj -augusti)

 

Tänk kring dessa frågor inför uppstarten:

 

- HUR organiserar vi för ett välkomnande under den första tiden efter sommaren?

Vi iordningställer en miljö som inspirerar barnen med några bilder från platser i "hembygden " som fylls på utifrån vad vi arbetar med. Ett bord med bilder att utforska.  Material att bygga och konstruera med.  

 

 Tankekarta- starta med att göra en tankekarta kring det gemensamma ämnet.

  G:\709 - FoF-Matteus-Gemensam\FoF-Matteus-Gemensam\Systematiskt kvalitetsarbete\Vår hembygd, en demokratisk mötesplats HT 2022 VT2023\Tankekartor

 

- HUR förbereder vi lärmiljön för att väcka barnens nyfikenhet kring vårt gemensamma ämne?

Vi sätter upp bilder på några platser i hembygden och erbjuder material att bygga med.

Ett bord att utforska med bilder. Böcker som knyter an till temat.

 

- Vilket material behöver vi komplettera med? (förbered önskelista, finns tillsammans med

tankekartan) Ståltråd, playwood plattor att bygga och konstruera på så det går att flytta.

Eltejp i olika färger. LEGO

 

- Vilka mötesplatser behöver vi skapa så att barnen kan utforska och mötas kring det

gemensamma ämnet? 

Ett ljusbord där vi kan utforska bland annat gamla svart vita bilder från hembygden.

Inspirerande hörna för bygg/konstruktion med olika material.

Plats där vi kan ha och läsa böcker som knyter an till ämnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vilken form av undervisning ska barnen erbjudas, den första perioden vid terminsstart, gör

en planering för er grupp.  (görs augusti)

- Tänk extra kring våra fokusområden Språkande och kommunikation samt demokrati
- Gör en plan för hur ni kan använda Widgit Online som stöd i arbetet
Vi tänker att barnen tar med sig kort på sitt hus och port.
Sedan kan de rita, måla och skapa hus och port  i lera.
På så sätt blir även vårdnadshavare delaktiga i vårt nya projektämne " Vår hembygd en demokratisk mötesplats.".
Göra "staden av mjölkkartonger. 
Vi tar fram bilder från "hembygden" som inspirerar barnen,, vi studerar detaljer och ritar. 
Barnen får ta del av hur deras "hembygd" såg ut förr i tiden. 
Bilder och böcker bjuder in till samtal, barnen berättar kring de bilder de ritar och målar. Vi lyfter och besöker alla barnens portar.

Vi kan använda Widgit till exempel så att barnen berättar hur de går eller tar sig till förskolan och lägga in egna bilder på det de passerar till exempel kyrka, biliotek med mera. Barnen kan vara delaktiga och vara med i skapandet.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback