Skolbanken Logo
Skolbanken

Introduktion ht 2022

Förskolan Slättaskogen, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Den första undervisningen sker under introduktionen.

Syfte: Att barnen ska utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära i förskolan. Att de ska bli alltmer självständiga, utan sin familj men tillsammans med nya vänner och nya vuxna.

Tänk på att den första undervisningen sker under introduktionen.                                                                                                  

Diskutera hur introduktionen till förskolan ska organiseras utifrån de didaktiska frågorna.  Vad (innehåll i undervisningen, vad ska vi erbjuda), hur (på vilket sätt), varför (varför just detta innehåll material, syfte), vem (vilka barn), när (när under introduktionen)

Reflektera över vilket material som passar bra när barnen ska börja i förskolan.

  • Vilket material är nytt och spännande och skapar nyfikenhet?
  • Vilket material kan barnen samlas kring?
  • Vilket material uppmuntrar till kommunikation?

Bestäm vem som informerar vårdnadshavare?

Aktivitet:

Vad?

Barnen får de första 2 dagarna upptäcka vår lärandemiljö inomhus. Den ska vara intressant, lärorik och inspirerande. Vi ställer i ordning någonting i varje rum som ser lite inbjudande ut. Prova på.

Vi kommer erbjuda våra grundrutiner under introduktionsdagarna: Ex samlingar, vila, uteverksamhet.

Skogen, samt grupper får vänta tills alla nya är introducerade.

 

Hur?

Dag 1: Introducera inomhusmiljön. Rundvandring i huset. Första dagen ställs lite frågor till vårdnadshavare kring barnets omsorg. Fruktstund 9:30 på mattan. Vårdnadshavare med hela tiden. Ca 3 barn från avd Grön är inne. 

Dag 2: Introducera inomhusmiljön. Ca 3 barn från avd Grön är inne (samma barn). Fruktstund 9:30 på mattan. Introducera ateljén med lite deg. Vårdnadshavare med hela tiden. 

Dag 3: Börja inomhus. Ca 3 barn från avd Grön är inne (samma barn). Fruktstund 9:30 på mattan, ute aktivitet efteråt när det lite lugnare. Vårdnadshavare kan börja bli lite "tråkiga". Ev gå på "toaletten lite längre stund". 

Dag 4: Börjar inomhus. Ca 3 barn från avd Grön är inne (samma barn). Fruktstund 9:30 på mattan, uteaktivitet efteråt när det lite lugnare. Erbjuda vattenlek utomhus. 10:15 lämnas barnet, vårdnadshavare åter efter lunch om det finns behov. Vårdnadshavarna erbjuds göra trygghetsboken under tiden.

Dag 5: Börjar inomhus. Ca 3 barn från avd Grön är inne (samma barn). Fruktstund 9:30 på mattan, uteaktivitet efteråt när det lite lugnare. Erbjuda vattenlek utomhus. 10:15 lämnas barnet, vårdnadshavare åter efter lunch om det finns behov. Vårdnadshavarna erbjuds göra trygghetsboken under tiden. 

 

Varför?

Vi vill skapa tydliga och systematiska rutiner för att skapa en trygg introduktion för nya familjer. 

Vem?

 

1 pedagog har huvudansvar för introduktion av verksamheten första dagen, och sedan för upplägget av resten av dagarna. ex när det är dags för att gå ifrån, hur länge osv. Men alla pedagoger är lika delaktiga i ansvaret att skapa en bra relation. Ansvarspedagogen genomför sedan för introduktionssamtalet när inskolningen är klar.

När? 

Se planering ovan.

 

 

 

 

 

 

Dag 1: Rundtur i huset, upptäcka miljön på avdelningen. Pedagogen som är huvudansvarig under dagarna planerar med vårdnadshavarna när det är dags

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback