Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Läsförståelse (åk 4)

Östad skola, Lerum · Senast uppdaterad: 6 juni 2022

Läsning är inte bara att kunna avkoda ord. Det är också att kunna tolka och förstå vad författaren menar med texten. Det är att läsa och förstå texten.

Det här kommer du att arbeta med:

  • Läsa olika texter inom olika texttyper och genrer.
  • Diskutera ord och fraser från texterna.
  • Svara på frågor om texten. Frågorna är "på raden", "mellan raderna " och "bortom raderna".
  • Vi arbetar med texten i helklass.
  • Frågorna svarar du på antingen på egen hand eller tillsammans med en kompis. 

Det här kommer jag att bedöma:

  • Din delaktighet när vi diskuterar texterna.
  • Din förmåga att finna svar på frågorna. 
  • Din förmåga att formulera svaren. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback