Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

Söka fakta del 1 och två.

Tanneforsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Det är viktigt att lära sig om andra länder där man pratar engelska, därför tar vi reda på fakta om ett engelsktalande land. Du kommer även få skapa en grej of the day om valfritt ämne.

Söka fakta del 1 och 2 är uppdelad i två olika arbeten.

Del 1- grej of the day ( kort version) . Du kommer själv få välja ett ämne att söka fakta om - skriva- presentera.

 

Del 2- söka fakta om ett land. Du kommer få söka fakta om ett engelsktalande land - skriva- presentera.

 

I femman gjorde vi båda uppgifterna i grupp för att öva. Du kommer känna igen dig i uppgifterna även om det är mer eget ansvar denna terminen. Vi kommer att öva på att söka fakta om ett land i grupp innan du gör det själv.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven kommenterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Engelska- uppgift 1 och 2.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter