Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 6

Läsårsplanering för idrott i årskurs 1-6 Sofia Skola

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Här finns grovplaneringen för ämne: idrott och hälsa årskurs: 1-6 läsår: 2022/2023

Vecka

Kunskapsområde utifrån fördelat centralt innehåll

 


Vecka/period:

Arbetsområde:

Innehåll:

Lgr 22:

Utevistelse V. 34-44

Rörelse

Friidrott
Orientering

 

 

Springlekar
Bollekar

Lekar utan boll
Spel

Friidrott

Orientering i närliggande natur-och utemiljö med hjälp av kartor

 

Utveckla samarbetsförmåga och förståelse för lekars regler

Utveckla sin förmåga till kroppskontroll och kroppskännedom


Träna grovmotorik, t.ex. koordination
Socialt samspel med andra

Rumsuppfattning i kända miljöer (karta)
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

Innevistelse

V. 45-51

Rörelse

Motorik och kroppskontroll

Musik och rörelse

 

Springlekar
Bollekar

Lekar utan boll
Spel

Motorikbanor - grovmotorik
Enkla dans och rörelselekar

Rörelse till musik

Uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga

Träna på sin förmåga till rytm och takt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka/period:

Arbetsområde:

Innehåll:

Lgr 22:

Innevistelse
 V. 2-19

Rörelse

Samarbete
Redskapsgymnastik

Motorik och kroppskontroll

Musik och rörelse

Racketsport

Simning/bad och isvett

Hlr och livrädddning

Skridsko

Styrka och kondition

Springlekar
Bollekar

Lekar utan boll
Spel

Redskapsbanor

Motorikbanor - grovmotorik

Enkla dans och rörelselekar

Rörelse till musik

Badminton/pingis

Hjärt och lungräddning

Skridsko
Prata begrepp kring hälsa och livsstil

Utveckla samarbetsförmåga och förståelse för lekars regler

Utveckla sin förmåga till kroppskontroll och kroppskännedom
Träna grovmotorik, t.ex. koordination
Socialt samspel med andra

Reflektera kring begreppet hälsa

Uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga

Utveckla samarbetsförmåga och förståelse för lekars regler

Utevistelse

V. 20-23

Rörelse

Friidrott
Orientering

Friluftsliv

 

Springlekar
Bollekar

Lekar utan boll
Spel

Friidrott

Orientering i närliggande natur-och utemiljö med hjälp av kartor

Friluftsliv 

Utveckla sin förmåga till kroppskontroll och kroppskännedom
Socialt samspel med andra

Rumsuppfattning i kända miljöer (karta)
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter