Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Den första läs- och skrivinlärningen 2022-2023

Stensbergskolan, Ljungby · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Den första läs- och skrivinlärningen i årskurs 1.

Syftet med undervisningen är

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.  

Utveckla förmågan att läsa.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Det här vill vi att du ska lära dig

Veta vad alla bokstäver i alfabetet heter och hur de låter.

Läsa korta ljudenliga ord.

Läsa enkla meningar.

Centralt innehåll

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förkommande ord i elevnär texter.

Alfabetet och alfabetetisk ordning.

sambandet mellan ljud och bokstav.

Undervisningens upplägg

Vi följer arbetsgången från "Ord och Äventyr" och arbetar med arbetsboken och läseboken. Läseboken kommer vi ha som läxa. 

En bokstav varje vecka med tillhörande bokstavsschema att arbeta utifrån. 

Vi kompletterar arbetsboken med olika arbetsblad där vi skriver bokstäver och tränar på att skriva korta ord.  

Genomgångar där vi tränar på hur bokstäverna låter och lyssnar efter bokstavljuden i ord. 

Vi tränar på att teckna bokstäverna med handalfabetet.

Vi tittar på "Livet i bokstavslandet".

Vi skriver olika slags texter på chromebooks (ASL - att skriva sig till läsning). 

Vi skriver enkla meningar/texter i vår händelsebok och små berättelse böcker med bilden som stöd. 

Intensivläsning i perioder.

Vi har högläsning och samtal kring det vi läst. 

Det här ska bedömas

Din förmåga att:

Kunna säga vad alla bokstäver heter .

Kunna alla bokstavsljud.

Kunna läsa och skriva enkla ljudenliga ord.

Kunna läsa och skriva enkla meningar.

Kunna skriva enkla meningar med stor bokstav, punkt och ha mellanrum mellan orden samt att använda sig av små bokstäver.

 

Underlag för bedömning

Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Legilexi 2-3 gånger under läsåret.

Läsläxa.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback