Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

FPP Bild 5:1 Drömmar

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Nu ska vi jobba med vikten av att vara kreativ, kunna skapa och visa sina drömmar. Du ska måla ditt drömträd och ditt drömrum, samt ett klädesplagg du gillar. Du ska jobba med miljöer, design, foto och arkitektur.

Vad ska du lära dig?

- Vi ska prata om och jobba med miljöer, design, foto och arkitektur. I arbetet ska du få utveckla din kreativitet och lust att skapa, och att även illustrera drömmar.

- Du ska utvecklas i att göra berättande och informativa bilder om träd, en dikt, ett rum och kläder. Då får vi skissa, teckna och måla.


- Du ska rita ditt drömrum. Då får man lära sig hur linjer och färg används i bildskapande.

 

 

Varför ska du lära dig det?

- För att kunna visa och uttrycka ett budskap med bilder.

- För att utvecklas i att skapa bilder i olika material, med olika tekniker och hantverk.

- För att kunna utveckla idéer samt välja och motivera hur du arbetar med bilduppgifter.

(Lgr 22)

 

 

Hur ska du lära dig det?

- Genom att på olika sätt och med olika tekniker få träna på att uttrycka dig kreativt, ska du öka din förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

- Du ska få prova olika hantverksmässiga tekniker och verktyg och med olika material.

- Genom varierade arbetssätt med genomgångar i presentationer, att titta på bilder och diskutera.

 

- Få utveckla det egna arbetet från att skissa, välja fortsättning, till att göra en originalbild, och att träna på att berätta om val och motiveringar

 

 

- Genom att få visa och använda egen fantasi och egna erfarenheter.

 

- Utveckla idéer från kamrater, Youtube och nätet.

 

 Vilket material kommer du använda?

Färgpennor, akvarellpennor, pastell-kritor, tuschpennor mm, samt penna och linjal.

 

Hur ska området bedömas?

  • Skriftligt omdöme
  • Kompisbedömning och självskattning
  • Matris på Unikum.

 

Hur ska återkoppling ges?

  • Muntlig feedback under lektionens gång
  • Skriftligt omdöme på Mitt drömrum
  • Kompisbedömning och självskattning av Pastaskelett.

Läroplanskopplingar

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Matriser i planeringen
Bild bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2022-2023
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback