Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Biologi, åk 7, Eken

Ljusterö skola, Österåker · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Biologisk mångfald, ekologi, fotosyntes, trädarter

 

 

Lärandemål

Du ska lära dig förstå de gröna växternas betydelse för livet på jorden och kunna förklara det. Du ska även kunna förklara att djur och växter påverkar varandra i naturen och att material förflyttas i naturen och att energi flödar genom naturen.

Delmål

Vi arbetar med förståelse av begrepp som ekologi, population, fotosyntes, förbränning, nedbrytare, kretslopp, producent, konsument, näringskedja, näringsväv, anrikning

Konkret innehåll

Vi kommer gå ut till en ek nära skolan och diskutera vilken roll den spelar för andra organismer.

Vi kommer se några filmer om träd och ekologi.

Vi kommer läsa i läroboken Spektrum Biologi,  kapitel 2 "Utan grönt inget liv" avsnitt 2.1 - 2.3 och 2.5 samt kapitel 4 "Ekologi" avsnitt 4.1 - 4.3.

Vi kommer arbeta med frågor från läroboken och även andra frågor

Vi ska lära oss att känna igen några svenska träd: ek, ask, asp, björk, lönn, gran, tall, 

Bedömning

Formativ bedömning

Löpande under lektionerna. Delta i diskussioner med klasskamrater och med läraren så blir det lättare att ge dig feedback. Annars blir det lätt för mycket fokus på det skriftliga

Summativ bedömning

Vecka 39, onsdag 28 sep kommer vi ha ett skriftligt prov och därefter får du får en bedömning för hela arbetsområdet


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback