Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Naturkunskap

Långströmsgatan 34 D förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Verksamhetsplan för omsorg utveckling och lärande samt barns inflytande och delaktighet. Förskolorna Väderbodarna och Långströmgatan läsår 22-23 ”Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjligheter att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.” Lpfö 18 Barnen ska få gå ut i naturen och utforska, studera olika intressanta material som väcker deras nyfikenhet.

 

Naturvetenskap 

Barnen ska få utforska och möta naturen.

Inom samtliga målområden ingår ett fokus på språk utifrån pragmatik och semantik samt barns möjligheter till delaktighet och inflytande.

 

Ni kan välja att arbeta tematiskt eller ämnesinriktat. Välj ut ett läroplansmål inom varje målområde och gör en planering som sträcker sig över minst en termin med hjälp av stödfrågorna.

Senare kan ni lägga till aktiviteter som stödjer målen under till.

 

Gör en planering för varje mål, efterhand kan ni lägga till nya aktiviteter

Hur främjar vi barns förståelse så att det är tydligt för varje barn: Vad som ska göras? Varför? Var? När? Med vem? Hur länge? Vad händer sedan? 

1 Jag har rätt att veta vad jag ska göra, hur introducerar vi aktiviteten?

Vi berättar att vi ska till skogen, visar bild på en skog. Bild på de barn som ska gå ut.

2 Jag har rätt att förstå innehållet, vilka strategier använder vi oss av.

Bilder på det vi kan se i en skog ex. sten, blad , pinne, träd. Vi ser en film om skogen.

3 Jag har rätt att påverka min utbildning och innehållet, hur tar vi reda barns tankar om aktiviteten?

Vi observera och antecknar, observera barnen och tolkar kroppsspråk och kommentarer. Tittar på film när vi kommer tillbaka på förskolan.

4. Hur ger vi barn förutsättningar att utveckla sitt ordförråd, t.ex. genom regeln om tre och ordlistor.

Vi benämner sakerna i olika sammanhang. Vi benämner saker med rätt namn och i en mening.

 Välj ett målkriterie  beskriv förväntat resultat. Vilka effekter och förändringar förväntar vi oss se hos barnen som visar att vi är på rätt väg? Vad konkret vill vi uppnå?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och undersöka vad barnen visar intresse för i skogen.

Undervisningsaktivitet

 Vi går ut och upplever skogen med våra sinnen: ser, känner, lukta , lyssna. Vad visar barnen intresse och nyfikenhet inför?

 

 

Reflektion

Beskriv vad barnen gör och säger under aktiviteten. Vad utrycker barnen om innehållet, hur kändes det, var det roligt, vill de göra det igen eller utveckla på något sätt?

 

Analys

Såg vi de effekter som vi förväntade oss?

Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 

Hur går vi vidare?

 

Välj ett nytt målkriterie.


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback