Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Planering introduktionsperioden 2022

034111 Förskolan Tallbacken, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 11 augusti 2023

Terminsstart, inskolningar. Hur tar vi emot de nya barnen? Hur möjliggör vi för alla barn att vara delaktiga i introduktionen? Hur skapar vi förutsättningar för möten barn-barn, barn-pedagoger och barn-material?

Terminstart

Fokus

- Möjliggöra att våra nya barn får introduceras i en lekfull undervisningsmiljö

- Introducera alla barn i rutiner och den nya lärmiljön. Fokusera på samspelet barn-barn, barn-pedagog och barn-material

- Ha ett nära samarbete med vårdnadshavare så att de känner sig involverade och delaktiga i inskolningen

 

Planering

Involvera avdelningens "gamla" barn i inskolningen så de känner delaktighet i den nya barngrupp som bildas. Erbjuda nya lustfyllda och lärorika aktiviteter och material så introduktionsperioden blir givande för alla barn - gamla som nya.

Skapa en lärmiljö som är Tydlig, Tillgänglig och Tilltalande. Där material erbjuds i barnens höjd och möjliggör självständighet. Barnen ska varje dag mötas av en miljö som skapar möjlighet till samspel och förutsättningar för möten barn-material, barn-barn och barn-pedagog.

Daglig dialog med vårdnadshavare för att ge möjlighet till inflytande över introduktionens gång. Vi berättar hur dagen varit, besvarar eventuella frågor och beslutar i samråd med vårdnadshavare om hur vi fortsätter introduktionsperioden. 

 

Arbetssätt 

Vi har en tydlig struktur med återkommande aktiviteter varje dag. I alla rutinsituationer ser vi till att det skapas en lugn miljö med gott om tid för barnen att lära känna rutinen och bli självständiga. Vi uppmuntrar barnen att prova själva och lära av varandra. 

Vi välkomnar barnen in i ett görande och presenterar den nya lärmiljön och materialet genom att ställa iordning stationer som lockar barnen till att skapa, konstruera och utforska. 

Vi delar upp barngruppen i mindre grupper under hela dagen för att skapa förutsättningar för alla barn att utforska miljön i lugn och ro, för att skapa förutsättningar för samspel mellan barnen och möjlighet för alla barn att komma till tals genom olika språk (tal, kroppsspråk och görande)

Vi pedagoger finns nära barnen för att bygga upp en trygg anknytning samt deltar i lek och görande för att introducera material och inspirera till samspel.  

 

Ansvarsfördelning

Hela arbetslaget 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback