Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Social förmåga Skogsgläntan 2023/2024

Skogsgläntan, Arboga · Senast uppdaterad: 30 juni 2023

Prioriterat mål inom området normer och värden: Förskolan ska stärka barnens sociala förmåga. Alla barn ska ges möjlighet att känna tillhörighet i en grupp - socialt, pedagogiskt och fysiskt.

Var är vi? 

Beskriv nuläget

BHT kartläggningarna visar att många ärenden som inkommit under det gångna läsåret handlar om barn som har svårigheter med det sociala samspelet. I våra egna kartläggningar ser vi att barngrupperna är spretigare idag och fler barn behöver stöd i det sociala samspelet.

Vi ser att trygghet är en grundförutsättning för det sociala samspelet. Att vara trygg i gruppen och känna tillhörighet ger de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Det är därför vårt arbete med värdegrunden är så viktigt och något som genomsyrar vår verksamhet kontinuerligt. Det är ett arbetssätt som vi håller levande hos oss på Skogsgläntan.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

 • att ta hänsyn till varandra och bjuda in varandra till lek.
 • att bemöta varandra med respekt och kunna leva sig in i andras situation
 • att söka kontakt med andra barn
 • att uttrycka vad de tänker, känner och önskar
 • att känna tillhörighet i gruppen

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

Kanin och Igelkott, Babblarna, Polyglutt, Bamse materialet, Stopp min kropp, Liten och trygg, UR, Puffarna

Hur ska vi organisera oss?

Vi kommer att dela in oss i mindre grupper/team/tvärgrupper

Aktiviteter: 

 • Vi är aktiva närvarade pedagoger med barnen, är med och lyssnar, bekräftar, uppmuntrar, utmanar
 • Lekgrupper
 • Bekräfta varandra positivt
 • Arbeta med sånger, rim och ramsor, böcker
 • Dramatisering av dilemman med t ex Kanin och Igelkott
 • Rörelse, skapande, skog, språk med inriktning på värdegrunden, tillhörigheten

Arbetslaget skriver veckoavstämningar kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter