Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Svenska och svenska som andraspråk årskurs 1 HT-22

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 1 november 2022

En planering för den grundläggande svenskundervisningen i årskurs 1 (HT-22) som bygger på avstämning A i skolverkets bedömningsstöd i svenska åk 1-3 och LGR 22.

Vad ska du lära dig?

 • bokstäver; rabbla alfabetet, ljuda bokstäver, forma bokstäver, samband mellan ljud och bokstav, 
 • läsriktning
 • texttypers uppbyggnad
 • strategier för att återberätta
 • strategier för att börja läsa
 • strategier för att börja skriva

Hur arbetar vi?

 • bokstäver; se på Livet i Bokstavslandet, forma bokstäver, ljuda, hitta ord med bokstaven
 • läsuppdrag som vi arbetar med både hemma och i skolan
 • träna på lässtrategier
 • skapa gemensamma texter
 • lyssna på högläsning och resonera kring texten
 • skapa bildsekvenser från texter som hjälpmedel till att återberätta en text

 

Hur kan du visa dina kunskaper?

 • Bedömningsstöd från Skolverket
 • Nya språket lyfter från Skolverket
 • Med det du skapar och arbetar med samt genom observationer.

Viktiga ord och begrepp

 alfabetet, bokstäver, gemener, versaler, berättande text, återberätta, inledning, händelse, avslut


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Läsriktning och sambandet mellan ljud och bokstav i jämförelse med andra språk eleven kan.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Svenska språkets uttal i jämförelse med andra språk eleven kan.

Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och kommenterar någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till för eleven enkla resonemang om texternas tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback