Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Normer & Värden 2022

Gemensamt i Ludvika, Ludvika · Senast uppdaterad: 7 september 2022

I början på terminen arbetar vi mer specifikt med värdegrunden och har stort fokus på trygghet och vårt förhållningssätt.

 

 

Var är vi?

Vi startar upp höstterminen 2022 med att skola in två nya barn på avdelningen och får då en barngrupp på sammanlagt 21 barn. De flesta av barnen har varit lediga under sommaren så det blir en nystart med förskolans rutiner igen. Vårt fokus under höstterminen ligger på att återupprätta samt skapa nya trygga relationer tillsammans med barnen. Vi anser att trygghet är avgörande för varje barns fortsätta utveckling och lärande. Vi arbetar även med Jaget för att alla barn ska känna sig respekterade och sedda, samt tycka att det är roligt att vistas på förskolan.

 

Vart ska vi?

  • Kopplingar till läroplanen

   •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
   •  Lpfö 18Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
   •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
   •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
   •  

   

  Hur gör vi?

  Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper utifrån ålder/mognad för att ge alla barn förutsättningar att komma till tals, samt för att vi pedagoger ska hinna med att uppmärksamma var och en. Mindre grupper skapar även en lugnare gruppdynamik. Vi har en välarbetad organisation och tydliga dagsrutiner, vilket ger barnen förutsättningar att känna igen rutinerna och veta vad som förväntas av dem under den tid de vistas på förskolan. Vi använder bilder och tecken som stöd till hjälp.

  Vi kommer arbeta med värdegrunden och jaget, att alla barn ska känna sig trygga och respekterade av varandra. Vi skapar miljöer på avdelningen som inspirerar barnen till lek och gemenskap, där barnen får utveckla sitt sociala samspel i hur vi bemöter varandra respektfullt och leker tillsammans. Grupperna är för mestadels uppdelade, men en gång i veckan har vi "storsamling" där alla barn får möjlighet att träffa alla barn. En annan fördel är även att de äldre barnen fungerar som förebilder för de yngre barnen. 

  Vi skapar samlingslådor utifrån temat med olika material anpassade efter grupperna. I lådorna kommer det att finnas:

  Bilder: På barnen och pedagoger, frukter, dagar och aktivitet. 

  Böcker: Vems kompis? (avd 4, yngre), Säg stopp (avd 6, äldre)

  Sånger: Imsevimse, björnen sover, bä bä vita lamm, lilla snigel. vi är vänner (äldre barnen)

   

  På måndagar: Rörelsesånger, med fokus på vi-känsla och gruppdynamik. 

  tisdagar: Vi läser böckerna Vems kompis och säg stopp. Sagolåda - vem är arg?

  onsdagar: Vi har storsamling och gör en gemensam aktivitet. 

  torsdagar: Vi har skapande med fokus på samhörighet och gemenskap. 

  fredagar: Vi har fredagsdisco

   

  Hur blev det?

  Hjälpfrågor:
  Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

   


  Läroplanskopplingar

  utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

  stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

  nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

  får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

  Matriser i planeringen

  Innehåller inga matriser

  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter