Skolbanken Logo
Skolbanken

Utforska SKA November/December

Hulta Ängars förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 19 augusti 2022

 

Förskolans gemensamma projekt:

Avdelningens projektarbete:

Avdelningens mål: 

 

 

Genomförande / arbetsgång

Åtgärder för att nå målet:

 

Skriv i reflektionsrutan nedan:

Kopiera de aktuella frågeställningar i texten nedan och klistra in i reflektionsrutan.

(Det är för att det endast ska bli synligt för personal, samt för att underlätta reflektionen och slippa scrolla.)

Förra periodens analys: 

Ansvarig och tid:

Hur ska det synas att vi nått målet?

Vad vill vi se för effekter/ lärande hos barnen / barngruppen, miljön? vad vill ni att detta ska leda till? Hur tror ni att barngruppen har förändrats när ni nått målet?

Uppföljning/reflektion

Vad har vi fått syn på, vilka lärprocesser ser vi hos barnen i vår pedagogiska dokumentation? Vilka förutsättningar har vi gett barnen att lära och utvecklas? Reflektera och specificera vad det är ni ser och upplever. Vad uttrycker/säger barnen? Vad har gått bra, mindre bra i undervisningen/era åtgärder och hur ni organiserar, varför?

 

Analys

Vad ser vi för mönster i reflektionen av uppföljningen? Vad drar vi för slutsatser? Vad blir nästa steg i undervisningen? (vid behov, skriv nya åtgärder i planeringen) 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter