Skolbanken Logo
Skolbanken

Fripp Tema Natur på Frötuna fritidshem

Frötuna fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Du kommer få komma ut i skog och mark och där kommer du få upptäcka allt spännande som finns ute i naturen. Genom att du kommer att få vara med om att plocka bär, svamp, gå på utflykter, få se naturens möjligheter till lek, få pröva på fiske och bygga kojor hoppas vi att ditt intresse för friluftsliv kommer väckas. Allemansrätten kommer finnas med som en tydlig vägledning för att förstå dina skyldigheter och rättigheter ute i vår natur.

Rubrik/Titel/Tema

 Tema Natur

Tidsperid

 Sommaren 2022 med fortsättning i höst.

 

Vad ska vi lära oss? 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan. Vårt fritidshem ligger nära skogen så vi har en naturlig närhet till naturen och våra elever vill gärna vara i vårt närliggande skogsområde. Genom naturtemat vill vi utveckla våra elevers kunskaper om Allemansrätten genom att erbjuda naturupplevelser och friluftsliv.
 
Vi har haft brainstorm på våra avdelningar under vårterminen där eleverna kommit med förslag och idéer vad de vill uppleva och lära sig.
 
Förmågor 

 

Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.

 I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • utedagar 
 • prata om Allemansrätten
 • ta till vara på växtdelar för att  göra t ex saft och te.
 • plocka bär
 • plocka svamp
 • fiska 
 • kolla insekter
 • kolla växter
 • skogslekar
 • bygga kojor
 • naturlådor från Färsna
 • besöka Färsna
 • besöka Riddersholm (naturreservat)

Vårt mål

 • Utöka kunskapen om Allemansrätten och väcka elevernas intresse för naturen och naturens möjligheter.

 

Hur ser vi att vi når målet?

 • När eleverna känner glädje och vill vara och ta tillvara på naturens möjligheter.
 • När eleverna visar mer respekt för naturen och tänker mer enligt allemansrätten- inte störa, inte förstöra.                                                                                             Utvärdering
 • Vi utvärderar  med eleverna med jämna mellanrum med hjälp av kahoot eller exit tickets gröna (ja) och röda (nej) lappar.

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteraturst 


Läroplanskopplingar

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback