Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Mofflor och människor

Fiskebyns förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Under våren har barnen visat ett intresse för insekter och småkryp och nu vill vi ta det ett steg längre. Vad händer i naturen och med djuren när vi slänger skräp i skogen? Vart tar skräpet vägen om vi slänger det i soporna istället? Kan skräpet bli till något nytt?

Nuläge:

Vi har en ny gruppsammansättning på blåmusslan och då båda barngrupperna har visat ett intresse kring insekter och kryp, så vill vi hitta ett tema som intresserar barnen samt att det blir ett sätt att föra samman gruppen så vi får en vi känsla. 

Mål/ syfte

Vi lever idag i ett slit och släng samhälle och för att öka medvetenheten om konsekvenserna måste vi se kopplingen, mellan de val vi gör i vår vardag och hur de påverkar vår miljö och miljön för djuren i naturen.

 

Hur gör vi?/Strategier

Vi kommer att följa en storyline som heter mofflor och människor och denna kommer ligga som en grund för vårt projekt. Vi kommer dela i mindre grupper låta det ta tid och varva teori med praktiska uppgifter. Barnens intresse kommer till stor del får visa vägen under projektets gång. Vi använder oss av digitala och analoga hjälpmedel och av det estetiska. Tillsammans kommer vi att bygga upp en skogsmiljö där mofflorna bor och ta hjälp av det skräp som vi använder oss av i vardagen och hittar i naturen.   

Koppling till forskning/beprövad erfarenhet

Utbildningsvetenskap för förskolan.
Riddarsporre och Persson, s. 141. menar att barnet får en respekt och ett förhållningssätt genom upplevelser och erfarenheter av att vara i naturen. Även engagemang från barnets familj visar på en positiv utveckling och förståelse av vår natur. 

Vidare beskriver Riddarsporre och Persson, s.142. att naturvetenskaplig undervisning bör inriktas så att barn och vuxna får redskap för att kunna förstå sin vardag och kunna ta ställning i samhällsfrågor.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback