Skolbanken Logo
Skolbanken

Personlig & Social utveckling 1-3 år.

Rödluvans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Syfte: Vi vill att varje barn ges de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig kunskaper, färdigheter och förmågor inom personlig och social utveckling, utifrån sina egna förutsättningar och behov. Att stärka barnens självständighet och deras tilliten på sina egna förmågor. Vi vill att barnen skall uppleva det lustfyllt med nya erfarenheter och kunskap och ger dem ständigt nya utmaningar som stimulerar lusten av deras motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

Nuläge, vart befinner sig barnen? 

2/9-2022
Barnen befinner sig på olika ställen både i sin personliga men också i sin sociala utveckling. Några barn är helt nya och andra har gått på förskolan ett tag. Barnen behöver tid på sig för att känna ett vi i gruppen och en stabilitet i sig själv. 

 

Var ska vi? (Mål)

Vi vill utveckla samspelet och leken mellan alla barn. utveckla barnens lekkoder (tur tagning,  imitera och öva på att avläsa och tolka andras känslor) samt stimulera till nyfikenhet och lust kring leken och lärandet. 

- Att barnen säger stopp när dem inte vill något, vara tydlig med detta både verbalt och med sitt kroppsspråk. 

- Vi vill låta barnen prova olika tekniker som hjälper dem att utveckligas i sitt eget tempo och bli självständiga individer, att barnen är kompetenta och kan själva. Stötta dem i sitt lärande kring koder och normer i alla dom olika delarna på förskolan. (Måltider, påklädning, toalettbesök, undervisning)

 

Hur gör vi? (Genomförande)

- Vi lyssnar, är närvarande, observerar och uppmuntrar barnen att använda sin fantasi och föreställningsförmåga. Det ska vara roligt, lustfyllt och lärorikt att vara en del av förskolan.

- Vi använder oss av små grupper.

- Låter varje situation ta den tid det behövs, viktigt att barnen inte känner något stress eller press. 

- Vi utmanar barnen att försöka själva utan stöd från vuxen.

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback