Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1

Grovplanering Musik åk 1

Vasaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Grovplanering i musik med olika arbetsområden för åk 1

Målet med undervisningen:

Är att du ska få förmåga att sjunga och skapa musik med din röst och kropp. Du ska kunna sjunga några olika sånger och skapa egna rytmer. 

 

Du kommer få arbeta med följande arbetsområden:

Sjunga unisont, växelsång och kanon

  • Lära känna sånger

  • Bokstavssånger

  • Högtidssånger (Advent, jul och sommaravslutning)

  • Årstidstema (höst, vinter, vår och sommar) 

  • Rörelsesånger

 

Klappa rytmer

  • Härma och hitta på egna rytmer

 

Musiklyssning

  • Djurens karneval - gissa vilket djur som låter.

  • Gestalta musiken på olika sätt: Röra sig till musik, måla till musik

  • Massagesagor

 

Vi kommer bedöma:

att du deltar aktivt i de olika undervisningsmomenten

att du efter avslutat område känner igen/kan några av sångerna vi sjunger

 

Bedömning sker efter varje avslutat moment.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback