Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska Kap 1-4

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Första delen av engelskan kommer vi på olika sätt att arbeta med att prata, läsa och förstå engelska utifrån kapitel 1-4 i Magic6

Mål under området: 

  • Jag förstår berättelser och texter om vänskap, förebilder och film.
  • Jag förstår och använder ord och fraser som hör till texterna. 
  • Jag presenterar och berättar så att lyssnaren hänger med. 
  • Jag jämför det jag lärt mig om USA med det jag kan om mitt land. 
  • Jag gör förbättringar på mitt arbete efter att ha fått tips. 
  • Jag diskuterar varför man lär sig engelska. 
  • Jag säger vad jag tycker om något och återberättar det jag hört eller läst. 
  • Jag skriver en dialog. 
  • Jag skriver och använder verb i nutid. 

Bedömningar:

Glosförhör

Hemläxor

Gruppdiskussioner  

Skriftliga uppgifter

Centralt innehåll:

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna

 

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska Kap 1-4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter