Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Engelska åk 8 HT-22

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Det här är en planering över höstterminens uppgifter. Det kan bli ändringar då det är ett levande dokument. Vi kommer att arbeta med "The media" och "Health" i boken Wings. Det blir även film med analys samt muntligt. Vi kommer att arbeta med alla förmågor som läsa, lyssna, höra, tala och skriva.

Under hösten kommer vi att arbeta med olika arbetsområden med hjälp av läromedelsboken Wings och utvald film. Vi kommer att arbeta inom alla områden som läsa, lyssna, skriva, prata.

Planering ht 2021:

Vecka 33-34 Me and my English+ grammatiktest

Vecka 35-38 Section 1 "The media" Wings textbook & workbook

Vecka 39- 43 Section 2 " Health" Wings textbook & workbook 

Vecka 45 - 47 Film och filmanalys

Vecka 49-50 Muntligt 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.

Sökning och värdering av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i engelska för år 8 HT 2021 - Formulerad enligt Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback