Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Astronomi

Valhallaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Här väcker vi nyfikenhet och intresse för arbetsområdet astronomi.

SYFTE - VAD ska du lära dig och VARFÖR?

Vi ska lära oss hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets himlakroppar.

Det kan vara väldigt intressant men även komplext att förklara något som händer oss varje dag eller natt. Vi ska därför lära oss om hur dag och natt kan förklaras och hur det egentligen går till om vi observerar från rymden. När vi ändå befinner oss i rymden kommer vi även lära oss om de olika årstiderna, hur ett år kan se ut från ett annat perspektiv och även om vårt solsystem.

Varför vi ska lära oss om astronomi är för att få en uppfattning om vår omgivning, att lära oss om varför saker sker och hur dom sker. Denna planeringen omfattar upplysning om dag, natt, månader, årstider, år och om vårt solsystem.

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

- Vi kommer kolla på filmer, läsa böcker och skriva texter.

- Vi kommer arbeta i grupper, två och två, föra diskussioner.

 

BEDÖMNING - HUR visar du vad du lärt dig?

Visa vad du lärt dig genom att...

- Delta aktivt i diskussioner och arbetsuppgifter på lektionerna.

- Vara en aktiv lyssnare och visa engagemang.

- Göra sina läxor och träna hemma inför läxförhör.

 

Bedömningsmatris 

Kunskapsutveckling

Godkänd

Mer än godkänd

Hur förklaras dag och natt?

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och kan enkelt förklara varför det blir dag och natt.

Eleven visar goda kunskaper om fysikens begrepp och kan med goda kunskaper förklara varför det blir dag och natt.

Hur förklaras årstider och år?

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och kan enkelt förklara hur de olika årstiderna uppstår och vad som definieras med ett år.

Eleven visar goda kunskaper om fysikens begrepp och kan med goda kunskaper förklara hur de olika årstiderna uppstår och vad som definieras med ett år.

Solsystemets himlakroppar

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och kan enkelt beskriva vårt solsystem.

Eleven visar goda kunskaper om fysikens begrepp och kan med goda kunskaper beskriva vårt solsystem och andra bidragande faktorer som får vårt solsystem att fungera.

 

 

  

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

Hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets himlakroppar.

Matriser i planeringen
Kopia av Planeringsmall Oskarströms Vo 2020
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback