Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Etik och livsfrågor åk 6

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi kommer att arbeta med etiska dilemman och livsfrågor kopplade till religiösa tankegångar

Konkretiserade mål:

 När du har arbetat med det här området ska du: 

 • Kunna resonera om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Kunna använda etiska begrepp i dina resonemang. 
 • Kunna reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet. 
 • Kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp.
 • Kunna förstå att etiska val leder till olika konsekvenser

Språkmål/vad jag mer behöver undervisa om

Aktivitet -

hur ska jag träna språkmålen i detta ämnet

ord och begrepp

träna med studi-quiz

widget

para ord-förklaring

använda ord i elevnära händelser 

film

föra resonemang


samtala


argumentera 

Jobba mycket med malla och modellering:

 • jag tror att det är så här därför att. …….

 • om man tänker så skulle kanske detta hända…..

   
 • framföra vad man tycker och varför
 • kunna ge motargument
 

 

 

Arbetssätt:

* Se filmer om etiska dilemman

* Diskutera etiska dilemman och dess konsekvenser både i mindre grupper och i helklass

* Läsa faktatexter kring etik och moral

* Göra värderingsövningar (ex. 4-hörn) 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Moraliska frågor
 • Solidaritet
 • Kränkning
 • Mobbning
 • Empati

 


Läroplanskopplingar

förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet.

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Eleven visar grundläggande kunskaper om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.

Eleven för enkla resonemang om moraliska frågor och livsfrågor.

Matriser i planeringen
Etik och moral
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback