Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematikboken Y Kapitel 1 Taluppfattning och tals användning

Trojenborgsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Matematikboken Y - Taluppfattning och tals användning kapitel 1. I detta kapitel ska vi bland annat få arbeta mer med potenser, hur man gör beräkningar med dessa. Vi fördjupar även vår kunskap om hur vi räknar med bråk, procent och decimaltal.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Kapitel 1 - Taluppfattning och tals användning

I det här kapitlet får du lära dig:

  • Att jämföra och räkna med bråk
  • Hur potenser fungerar och räkneregler med dessa

 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer att arbeta med mattebok, problemlösning tillsammans och diskussioner. Ni har i läxa till kommande vecka att se två filmer som behandlar innehållet. 

När ni arbetar med boken så gör ni minst 2 steg på varje delkapitel t.ex. steg 1 och 2.

Vi arbetar med kapitlet i ungefär 5 veckor och sedan har vi ett prov. För att hinna med till prov så måste ni ta hem boken kontinuerligt och se till att man följer planeringen. Korta veckoläxor kommer att vara till fredagar. Då testar jag de avsnitt som skulle varit avklarade till föregående vecka.

 

Kapitel 1 Taluppfattning och tals användning

V.33

1.1 

Genomgång + eget arbete med minst två steg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.34

1.2-1.3 Addition/subtraktion/multiplikation av bråk

Genomgång + eget arbete med minst två steg.

Läxa kap 1.1-1.2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.35

1.4-1.5 Division av bråk. Potenser

Genomgång + eget arbete med minst två steg.

Läxa kap 1.3-1.4

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.36 

1.6 Tiopotenser

Genomgång + eget arbete med minst två steg. 

Läxa kap 1.5-1.6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.37   Repetition & Fördjupning

 

V.38 Repetition och testprov

 

V.39 Prov kapitel 1

 

DET HÄR SKA BEDÖMAS: 

Vid prov, läxförhör samt muntligt och skriftligt på lektionerna visar du prov på dina förmågor.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden.

Funktioner och hur de används för att beskriva samband och förändring samt undersöka förändringstakt. Hur funktioner uttrycks i form av grafer, tabeller och funktionsuttryck.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömning av förmågor i matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback