Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

F - 6

Mat och matlagning År 6

Tokarpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 28 augusti 2022

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att ele­ver­na utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsum­tions­val i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som rör mat och måltider. Under­visningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativ­förmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra upp­gif­ter i hemmet.

Första området vi ska jobba med är "Mat och matlagning".

Lektion

1. Introduktion, hygien och redskap

2. Planera, organisera. Recept och instruktioner

3.Förvaring av livsmedel

4.Samtal om upplevelser av smak, doft , konsistens och textur i samband med matlagning. vikten av att äta varierat och balanserat.

 

Vi kommer vara i köken varje lektion med det kommer inte alltid leda till en komplett måltid.


Läroplanskopplingar

förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika behov och sammanhang samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem,

kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet, och

förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Matlagning för olika sammanhang.

Enkla metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.

Enkla instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt vanliga begrepp för matlagning.

Samtal om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur i samband med matlagning.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Vikten av att äta varierat och balanserat för att må bra. Hur måltider kan fördelas över en dag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mat och matlagning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback