Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

Sommarprat året 2022!

Järvenskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

Sommar i P1 är ett program där en intressant person (ofta en kändis av något slag) berättar om sitt liv, sina upplevelser och tankar. Berättandet varvas med låtar som passar till det personen pratar om. Nu ska du få göra ditt eget sommarprat!

Sommar i P1 är ett av Sveriges mest populära och älskade radioprogram och återkommer varje sommar med start vid midsommar. Programmet har sänts sedan 1959. Genom åren har man kunnat lyssna på många intressanta och spännande livsöden. Nu vill jag gärna lyssna på din berättelse. 

Du kommer här att få träna på att skriva manus till ett sommarprat. Du skriver om ett ämne som är viktigt för dig. Du kommer att läsa upp och spela in ditt sommarprat och du lägger in passande musik för att förstärka din texts budskap. 

Så här jobbar vi:  

  • Vi lyssnar gemensamt på delar av sommarprat på radio. 
  • Du väljer ett (eller flera) sommarprat som du själv lyssnar på. 
  • Vi pratar tillsammans om olika teman för sommarprat samt listar olika sätt att starta sitt sommarprat så att det väcker lyssnarens intresse. 
  • Du skriver manus till ett eget sommarprat. Ditt prat ska vara ca 10 minuter långt. 
  • Du väljer två-fyra låtar som passar till ditt manus. 
  • Du spelar in ditt sommarprat, med låtarna på lämpliga ställen, och lämnar in till mig.  

Preliminär planering:

V. 34       Introduktion - Vi lyssnar tillsammans på ett par sommarprat

               Arbeta med beskrivningar

               9d2 Kartläggaren

V. 35.      Skriva om och diskutera det sommarprat du har lyssnat på.

               Se på ett program om Språkbruk och diskutera det.

               Arbeta med t.ex. beskrivningar, liknelser/metaforer

               Vad kan man prata om i sommarpratet?

               9e2 Kartläggaren.

V. 36.      Skriva manus

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter med till viss del underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter med till viss del underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Elevens muntliga kommunikation kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt. Elevens texter kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Sommarprat
Lyssna på sommarpratare
Nu är det dags att skriva manus
Spela in ditt sommarprat