Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Samhällskunskap åk 8: Så styrs Sverige

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Den 11 september är det val i Sverige och dags att rösta fram de partier och politiker som ska styra. Hela tiden fattas olika politiska beslut på olika nivåer och därför röstar man inte enbart till riksdagen utan även till kommunen och regionen. Flera av besluten påverkar dig på något sätt. Om några år så är du dessutom vuxen och får vara med och påverka i kommande val . Därför ska du få lära dig hur besluten fattas, hur det går till från förslag till lag och hur du kanvara med och påverka de politiska besluten. Med andra ord ska du få lära dig hur Sverige styrs. I arbetet kommer du ges möjlighet till en djupare förståelse kring partiernas ursprung och vad som skiljer dem åt. Vi kommer dessutom följa upp hur valet går dvs bl.a. vilka partier som kommer bilda regering och vilka som kommer få makten i din kommun. För att du ska kunna lära dig allt det här tar vi utgångspunkt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Syfte

 • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskilga rättigheter
 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället och
 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll

 • Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa stats- och styresleskick kan fungera.
 • Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen,, riksdag, regering, sametinget, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar.
 • Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individer och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.
 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör sam­hälls­frågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

 

Arbetssätt

 • Undervisningen tar sin utgångspunkt i övningar där du får aktivera dina tidigare erfarenheter. Därifrån byggs sedan nya kunskaper.
 • Du tar del av lärarens genomgångar och PP. I samband med genomgångarna antecknar du viktiga begrepp.
 • Du arbetar aktivt med ämnesspecifika begrepp och tränar på att använda ett skolspråk för att du ska kunna visa dina kunskaper.
 • Du läser/lyssnar på texter och arbetar med instuderingsfrågor i Enkel samhällskunskap.
 • Du kommer även få fördjupa dina kunskaper kring arbetsområdet på olika sätt. Till din hjälp har du bl.a. Läroboken Samhällskunskap 8 Fundament, länkar till Riksdagens hemsida. Allt material hittar du under uppgifter. 
 • Du tittar på filmer från SLI och Binogi och arbetar med Quiz. Du antecknar i samband med de filmer du ser ex tankekartor.
 • Du arbetar/repeterar enskilt eller i grupp med hjälp av Kahoot/Quizlet
 • Du får möjlighet att ta del av nyheter i tidningar/nätet och TV-debatter kring valet den 11 september.
 • Du funderar enskilt samt diskuterar det vi arbetar med  i såväl mindre som större grupp (EPA)

Arbetsmaterial

 • Pärm med stencilmaterial samt läroboken Fundament Samhällskunskap åk 8.
 • Material hittar du även under rubriken "Uppgifter".

Bedömning

 • Några mindre skriftliga inlämningsuppgifter/prov under arbetets gång 
 • Din muntliga aktivitet/resonemang såväl enskilt som i grupp under arbetets gång.

 

 Tidsperiod

 • Start v. 34

Utvärdering

 • Enskild utvärdering av arbetsområdet i Google forms. Återkoppling i helklass.


 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samhällskunskap 7-9 LGR22
Uppgifter
PP: partiernas valkampanj
PP: Riksdagspartierna/partiledarna
Texter+ instuderingsfrågor: Enkel samhällskunskap
Texter och PP ur Fundament
Länkar: extramaterial
Uppgifter: reflektera, tolka, analysera och resonera
Länkar: Valet 11 september
PP: Partiernas valkampanj

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback