Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Naturen på sommaren

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Vad händer i naturen på sommaren? Varför ser det ut så? Varför blir det sommar? Vilka växter och djur kan vi se?

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att lära oss vad som händer i naturen på sommaren.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

  • göra fältstudier
  • läsa faktatexter
  • skriva faktatexter
  • se på filmer
  • svara på frågor

Vad ska du lära dig?

Du kommer att lära dig om:

  • hur några djur i vår närmiljö lever
  • kunna namnge några växter och djur i vår närmiljö
  • kunna berätta vad som händer i naturen på sommaren

 

 


Läroplanskopplingar

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback