Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 5

Idrott och hälsa ÅK4 2022/2023

Skärgårdsstadsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Läsårsplanering för idrott och hälsa för årskurs 4 vid Skärgårdsstadsskolan

Allmän information

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktiga pusselbitar för en mental såväl som fysisk hälsa. Vi kommer att lägga ett stort fokus på att hitta rörelseglädje, i syfte att alla elever ska utveckla sina allsidiga rörelseförmågor och utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva och se omgivningens och naturens möjligheter till detta. 

Undervisningen kommer att bedrivas såväl inomhus som utomhus i anslutning till skolan, och i vissa enstaka fall i andra lokaler vid exempelvis simundervisning. Vad som gäller respektive vecka finns att hitta i den bifogade grovplaneringen/läsårsplaneringen. Det kan såklart bli ändringar längs resans gång, men är det något väsentligt så kommer det att komma information om detta. 

Vid dåligt väder kan utomhuslektioner komma att flyttas in i idrottshallen med kort varsel efter idrottslärarens beslut. Inför idrottslektionerna ska alla vara ombytta och efter lektionerna ska samtliga duscha.  

Arbetets innehåll - Vad du allmänt ska träna på och lära dig

Du får träna din balans, styrka, smidighet, uthållighet och perception med hjälp av olika redskap och din egen kropps förhållande till omgivningen. 

Du får lära dig lekar, regler och samarbeta med andra elever i olika typer av fysiska aktiviteter. Utomhus såväl som inomhus.

Du får lära dig om närmiljön, allemansrätten och säkerhetsaspekter när du vistas ute i naturen. 

Du får lära dig vikten av rörelse, och på vilket sätt kropp såväl som knopp påverkas av vad vi gör och tänker. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning av dina kunskaper och ditt arbete kommer att ske kontinuerligt under idrottslektionerna. Du kommer att få enskild feedback och individuell handledning under idrottslektionerna.

 

Ansvarig lärare

Jag som kommer att hålla i undervisningen heter Ulrik Clemens von Döbeln. Utöver uppdraget som lärare i idrott och hälsa för årskurserna 4 och 5 så kommer jag att ha ett mentorskap i klass 5B samt undervisa i matematik.

Vid eventuella frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er. 

Ulrik Clemens von Döbeln

Leg. lärare/Mentor 5B

Österåkers kommun, Skärgårdsstadsskolan

ulrik.clemens-von-dobeln@osteraker.se

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta motoriska grundformer med och utan olika redskap.

Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Takt och rytm i danser och i rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Badvett och säkerhet vid vatten under olika årstider. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

Olika sätt att förebygga skador, däribland uppvärmning.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Idrott och Hälsa HT22 v. 45-51
Terminsplanering v. 45-51
Grovplanering Idrott och hälsa åk4
Grovplanering Idrott & Hälsa ÅK4 22/23

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback