Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik i förskoleklass

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 21 september 2023

Tillägna sig grundläggande matematik på ett lekfullt sätt, möta och använda matematik i olika sammanhang, få möjlighet att möta problemlösning enskilt och i grupp.

Undervisningens mål:

Tillägna sig grundläggande matematik på ett lekfullt sätt, möta och använda matematik i olika sammanhang, få möjlighet att möta problemlösning enskilt och i grupp.

 

Du kommer få undervisning i :

Lägesord

 • Sortera
 • Jämföra
 • Mönster 
 • Antaluppfattning
 • Talområde 0-10
 • Olika räknesätt
 • Geometriska figurer
 • Uppdelning av tal
 • Tiokompisar
 • Hälften och dubbelt
 • Lika och olika
 • Tallinjen

Vi kommer träna på begreppen:

 • Addition 
 • Subtraktion
 • Kvadrat
 • Rektangel
 • Cirkel
 • Triangel
 • Lång
 • Kort
 • Stor
 • Liten
 • Hälften/dubbelt

 

 

 

Du kommer i undervisningen:

 • Använda laborativt material: knappar, tärningar, pärlor, spel, plastkuber
 • Arbeta med arbetsblad
 • Se film: Skolplus "Upptäcktsresan"
 • Få genomgångar, samtal
 • Arbeta i par, grupp och enskilt
 •  Ha utematematik
 • Arbeta med övningar utifrån boken tänka, resonera och räkna i förskoleklass

Läroplanskopplingar

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback