Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Spanska ÅK7 läsår 23/24 Lgr22

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2023

Det här läsåret kommer vi att dels repetera det vi lärde oss förra året men även lära många nya ord så som verb, adjektiv, substantiv m.fl. Vi kommer även öva på att prata på spanska och göra en del hörövningar.

Planering - Spanska ÅK 7 läsår 2023/2024

 

Under det här läsåret kommer vi att arbeta med vårt förmåga att:

 

 • förstå en del spanska i tal och skrift
 • kunna kommunicera i tal och skrift
 • kunna anpassa vårt spanska efter syfte, sammanhang och mottagare
 • förstå de kulturella och sociala förhållanden i de olika spansktalande länderna 

 

För att kunna utveckla ovanstående förmågor kommer vi att arbeta med:

 

 • att lyssna och läsa enkla texter av olika slag 
 • att föra enkla dialoger och samtal
 • strategier för att kunna uppfatta vad vi läser och vad vi hör
 • strategier där du själv försöker lösa olika situationer som kan uppstå, så som om du behöver ta reda på vad klockan är eller var apoteket ligger
 • uttal och intonation (fråga vs svar)I ÅK 7 kommer du att öva på:

 

 • att presentera dig själv och berätta om din familj.
 • att ställa olika frågor och hur man svarar på dessa
 • att berätta om din fritid och vad du gör på en skoldag
 • skriva texter om dig själv och andra
 • berätta om vädret
 • att beställa mat på en restaurang
 • kroppsdelarna, kunna berätta var du har ont samt handla i ett apotek
 • hur man uttrycker måste och ska HT 2023 (kap 1 - 8)

 • Hälsningsfraser, presentera dig själv
 • ställa frågor och repetera siffrorna
 • verbet tener
 • artiklar 
 • färger
 • kläder
 • adjektivböjning
 • prepositioner
 • verbet ser
 • geografiord
 • berätta om din familj 
 • beskriva utseende
 • genitiv
 • ar-verb i presens
 • berätta om fritiden

 

VT 2024 (kap 9 - 17)

 

 • er-verb i presens
 • ord för djur
 • verbet tener
 • verbet ir samt futurum
 • ord för vädret
 • beställa på restaurang
 • kroppsdelar samt me duele/me duelen
 • verbet estar
 • måste
 • färdmedel

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback