Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8 - 9

Litteraturhistoria, från realismen till modernismen

Kristinedalskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 15 september 2022

I år nio ingår tre olika epoker i svensk litteraturhistoria: realismen (med naturalismen), arbetarförfattarna och slutligen modernismen (och postmodernismen). Varje epok täcks av ett arbetshäfte som görs klart under lektionstid på tre till fyra lektioner. Hela momentet med litteraturhistoria tar således drygt tre veckor. En vecka per epok.

Realismen (och naturalismen)

A ti 23/8, on 24/8 och må 29/8
B on 24/8, to 25/8 och må 29/8
C ti 23/8, on 24/8 och må 29/8

 

Arbetarförfattarna

A ti 30/8, on 31/8, må 5/9 och ti 6/9
B on 31/8, to 1/9, må 5/9 och on 7/9
C ti 30/8, on 31/8, må 5/9 och ti 6/9

 

Modernismen (och postmodernismen)

A (on 7/9 utgår pga sjukdom), må 12/9, (ti 13/9=friluftsdag), on 14/9 och må 19/9
B  to 8/9, må 12/9 och on 14/9
C (on 7/9 utgår pga sjukdom), må 12/9, ti 13/9 (on 14/9=friluftsdag) och må 19/9

 

Är du klar i förtid finns det överkursuppgifter i slutet av varje häfte, som kan göras i valfri ordning. Dessutom finns ett helt extra häfte om "Feminismens litteraturhistoria" som du kan arbeta med.

 

Kopior på arbetshäftena: https://www.grundskoleboken.se/wiki/Litteraturhistoria_(svensk) 

 

OBS! Deadline fre 23/9. Inlämning efter det tas inte med vid betygsättningen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback