Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskolan Resonansplatta 22/23

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

På resonansplattan får du möjlighet att undersöka olika material.

Syfte och kunskapsmål

Eleverna blir uppmärksamma på sambandet mellan sin aktivitet och ljudeffekter som uppstår.

Eleverna är aktiva och påverkar materialet på olika sätt.

 

 

  

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

 

Eleverna sitter tillsammans på resonansplattan. Gärna nära varandra för att uppfatta varandras rörelser.

Vi knackar i resonansplattan och berättar att lektionen börjar och vem som är här.

Material såsom bollar, bjällror, klossar byggs upp runt omkring eleverna.

Den vuxna observerar och imiterar elevens sätt att undersöka materialet för att efter en stund ta egna initiativ och se elevernas reaktion.

Eleverna uppmärksammas på varandras aktivitet och det ges tid till samarbete.

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

-använder dina sinnen för att undersöka

- uppmärksammar din och din kompis eller den vuxnas aktivitet

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.

Några materials egenskaper och användningsområden.

Hur material kan sorteras, till exempel utifrån utseende, om de flyter eller sjunker i vatten och hur de kan återvinnas.

Rum, läge, form och riktning. Hur detta kan undersökas och beskrivas med matematikens begrepp och uttrycksformer.

Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.

Undersökande av något tekniskt system i elevernas vardag, till exempel en cykel eller ett enkelt transportsystem. Hur det är anpassat efter människans behov.

Eleven deltar i att undersöka och kommunicera om material, ämnen, naturen och människokroppen. Eleven deltar i att göra val i frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback