Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Introduktion och antiken NA20

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Välkomna till kursen Historia1b! Den första lektionen kommer jag att ta upp en del vad historieämnet innebär samt diskutera kring epokbegreppet. Sedan kommer vi att kasta oss in i den första epoken, nämligen antiken. En epok som verkligen har haft stor betydelse för vår utveckling både när det gäller politik, filosofi, konst arkitektur, litteratur, naturvetenskap och matematik. Momentet kommer avslutas med en inlämningsuppgift.

Planering 

Kursplan Historia 1b

 

19/8 introduktion och arbeta med boken

Bläddra igenom  boken och titta på hur den är uppdelad samt vilka rubriker som finns och vad för bilder som har valts ut som illustrationer. Svara sedan på följande frågor:

1. Boken är uppdelad enligt olika epoker. Varför tror du att man har valt att göra så och inte till exempel delat upp den enligt olika teman? 

2. Vilken del av historian verkar boken mest fokusera på? Är det något som du tycker att man kunde haft med mer/mindre om eller som du helt saknar information om?

3. Vad är det för slags olika bilder som illustrerar innehållet i boken? Förändras typen av bilder beroende på vilken epok som tas upp? Vilka är det som främst är med på bilderna? Fundera utifrån begreppen etnicitet, kön och klass. Förändras detta beroende på vilken epok som tas upp? 

 

 

23/8 Epoker

 

Epoker p.p

 

Uppgift epoköversikt:

Epoköversikt

26/8 Epoköversikter

Arbeta med epoköversikterna

 

30/8 Epoköversikter

Redovisningar epoköversikterna

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historia 1b - Antiken
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter