Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Rutiner, omsorg och lärande GULMULL 2022/2023

Förskolan Guldstigen, Falun · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Här kommer en inblick i hur en dag på Gulmull organiseras. En tydlig struktur skapar trygghet för både barn och pedagoger vilket bidrar till goda förutsättningar för utveckling och lärande. Välkomnande, tillit och lustfyllt lärande är några viktiga begrepp som genomsyrar vår verksamhet.

Rutiner
Förskolan öppnar 6.00 och stänger 17.30, tiderna styrs av er vårdnadshavares arbetstider. 

7.30 äter vi frukost, barnen har sina egna platser och det sitter bilder vart deras plats är. 

8.30-10.30 den här tiden är det fri lek ute. Tisdagar och onsdagar har vi klubb då går några barn åt gången in i sina grupper och har målstyrd aktivitet. På torsdagar går hela avdelningen till skogen och då har vi extra fokus på värdegrund, allas lika värde och hur man är en bra kompis. Temat för terminen är matematik och språkutveckling. 

10.40-11.00 har vi samling. Vi sjunger tillsammans och berättar sagor rim och ramsor. Vi har även mycket rörelse och instrument i våra samlingar hos oss på Gulmull vilket barnen tycker är lustfyllt. Vi ser samling som ett bra tillfälle att stimulera barnens språkutveckling och delaktighet. 

11.00 äter vi pedagogisk lunch. Lunchen ser vi alltid som pedagogisk då vi som pedagoger lär barnen hur man äter och använder ett gott bordsskick. Det är även ett bra tillfälle att lyssna på barnens funderingar och frågor som spontant uppkommer. 

11.30 sover de yngre barnen på madrasser i ett rum. De äldre barnen får välja om de vill följa med in och vila eller göra en lugnare bordsaktivitet för att få återhämtning och vila i lugn miljö. 

14.00 äter vi mellanmål.

14.30 leker vi ute på gården. 

17.30 Förskolan stänger.

 

Omsorg och lärande
Vi vill att dagarna här på Gulmull ska vara trygga och lärorika. Därför vill vi alltid verka för gott bemötande när barnen kommer på morgonen så barnen få en bra start på dagen. Vi har en tydlig struktur där vi pedagoger vet vad vi ska göra i dom dagliga rutinerna. Varje måndag sitter vi i arbetslaget och går igenom kommande vecka och gör en planering om vad som komma skall. Vad? Hur? och varför är frågor vi alltid bär med oss i vår planering. Vi delar alltid in barnen i mindre grupper för att alla ska få chansen att kunna delta, lära och lyckas. Vi vill också verka för att barnen ska bli så självständiga som möjligt. Vi arbetar med bildstöd och har en ständigt förändrad miljö för att barnen ska känna lustfylldhet och tillit till egen förmåga. Vi vill alltid att barnen ska lyckas och vi som pedagoger finns alltid där med en hjälpande hand för hjälpa barnen med det. Barnens intressen och behov är något vi anser som viktigt att lyssna till för det är just de som lägger grunden för hur vår verksamhet utformas och utvecklas.

 

Förhållningssätt
Alla pedagoger som arbetar på Gulmull behandlar varandra med respekt och vi värnar om varandra lika mycket som vi värnar om barnen. Vi lyssnar till allas idéer och tankar och vi respekterar allas olikheter. Vi arbetar bland annat med barnkonventionen, trygghetsplan och läroplan för förskolan som lägger grunden för vårt förhållningssätt och verksamheten i stort. Vi vill alltid vara nyfikna och medforskande pedagoger som sprider glädje och trygghet. Vi arbetar för att leken ska vara grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback