Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Val 2022

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

I detta arbetsområde kommer ni att få kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser, mänskliga rättigheter samt politiska förhållanden och strukturer i samhället. Inför valet den 11 september kommer ni få lära er om vilka politiska partier vi har i Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika frågor. Vi ska även lära oss om regeringen och riksdagens arbete, samt demokrati.

Period

v.34-v.36

 

Arbetssätt

Diskussioner i helklass samt i smågrupper, ta del av samt skapa faktatexter, se kortare filmer om regeringen, riksdagen samt de olika politiska partierna. 

 

Centralt innehåll

  • Grundläggande demokratiska principer samt vad de kan innebära i skolan och samhället. 
  • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

 

Utvärderingsformer 

Formativ bedömning av faktatexterna samt summativ bedömning av avslutande arbetsuppgift.

 

Mål efter avslutat arbete 

  • Du kan berätta något om regeringen och riksdagen.
  • Du kan berätta något om Sveriges politiska partier.
  • Du kan förklara några viktiga ord och begrepp.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback