Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Berättande text

Vikingaskolan, Haninge Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om hur berättande texter är uppbyggda. Vi kommer att läsa berättande texter och återberätta dem. Du kommer också på olika sätt få öva på att skriva berättande texter som t.ex. med hjälp av cirkelmodellen, tankekartor, textsamtal och bildpromenader.

Konkretisering av målen

Du ska kunna:

 • skriva en berättande text med inledning, händelseförlopp med problem, lösning och avslutning.
 • följa en röd tråd när du skriver berättelser.
 • beskriva personer som är med i texten .
 • bearbeta din text utifrån respons från kamrater eller lärare
 • stava vanligt förekommande ord.
 • ge enkel respons om din egen och kamraternas berättelser.
 • skriva på dator och läsligt för hand.

Undervisning

Du kommer att ges möjlighet att:

 • arbeta både själv, par och i grupp
 • delta i genomgångar utifrån cirkelmodellen, textsamtal samt bildpromenader. 
 • skriva till bildserier.
 • prova att använda dig av tankekartor
 • träna på att beskriva personer.
 • läsa och lyssna till berättande texter.
 • ge och ta respons av kamrater.
 • lära om olika stavningsregler
 • skriva på dator och för hand.

Bedömning

Din berättande text bedöms utifrån:

 • i vilken mån texten har en tydlig inledning, handling/problem och avslutning."
 • om texten har  en "röd tråd".
 • om du efter respons har bearbetat din text.
 • hur du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • hur du stavar vanligt förekommande ord.
 • att din handstil är läslig.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback