Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Staby, tal år 9

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vad är ett primtal och varför ska man skriva en del tal i potensform? Hur kan jag ha användning av tal i kvadrat och vad är kvadratroten ur 10? Vad innebär Pythagoras sats och vad har jag för användning av den? Under de första veckorna på höstterminen kommer vi få svar på de här frågorna när vi pratar om-och använda tal av olika slag under mattelektionerna.

 

Innehåll

När vi arbetat klart med avsnittet är målet att du ska (röd kurs kursiv):

 • Kunna sortera och faktorisera tal
 • Känna till reglerna för räkning med negativa tal och kunna använda dem.
 • Känna till reglerna för räkning med tal i potensform och kunna använda dem.
 • Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal
 • Känna till vad Pythagoras sats innebär och kunna använda dig av den vid enklare beräkningar.
 • Kunna använda Pythagoras sats vid enklare problemlösning.
 • Göra beräkningar med negativa tal där flera räknesätt ingår
 • Veta hur man räknar multiplikation och division med kvadratrötter
 • Kunna använda dig av Pythagoras sats för problemlösning i mer "okända sammanhang"

Så här kommer vi arbeta 

 • Genomgångar med exempel
 • Diskussioner i helklass, grupper och par
 • Problemlösningsuppgifter, 
 • Praktiska övningar och spel 
 • Göra utvalda uppgifter i boken, grön kurs, diagnos, blå/röd kurs

Veckoplanering finns på Teams

Så här visar du dina kunskaper

 • Bedömningen görs kontinuerligt under arbetsområdet men också vid specifika tillfällen, t.ex:
 • "Veckans test" och diagnoserna i boken (framåtsyftande)
 • Speciella problemlösningsuppgifter
 • Prov 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback